Skriv i Forskningspolitikk

Forskningspolitikk er bladet for forsknings- og innovasjonspolitikk analyse og debatt.

Vi ser etter forsknings- og erfaringsbaserte artikler og debattinnlegg fra folk som er opptatt av den rolle kunnskap og kompetanse spiller i samfunnsutviklingen og som ønsker å gå bakom fake news og lettvinte resonnementer.

Vi tar også imot responser på artikler som allerede er publisert av Forskningspolitikk.

Hovedfokus er på de nordiske land, men vi er også interessant i artikler om EU-systemet og internasjonale eksempler på forsknings- og innovasjonspolitikk som kan bidra til debatt i Norden.

Innspill til dagsaktuelle saker kan publiseres med en gang på nett. Vi venter ofte med lengre fagartikler og analyser til neste trykte utgave, men det kan vi diskutere.

Tekstlengde:

  • Kronikker: 8000 tegn uten mellomrom
  • Artikler: 6500 tegn uten mellomrom
  • Nettinnlegg: Mellom 4000 og 6500 tegn uten mellomrom

Du kan skrive på bokmål, nynorsk, dansk, svensk eller engelsk.

Send utkast til redaktøren (per.koch@nifu.no).

Innlegg vil normalt ikke bli honorert.

Per Koch, redaktør