Redaksjon

Ansvarlig redaktør: Per M. Koch (per.koch@nifu.no)
Redaksjonssekretær: Inger Henaug (inger.henaug@nifu.no)
Redaktør Danmark: Kaare Aagaard, Aarhus Universitet
Redaktør Sverige: Mats Benner, Lunds universitet
Redaksjonsutvalg:
Ellen-Marie Forsberg, Høgskolen i Oslo og Akershus
Magnus Gulbrandsen, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Niels Mejlgaard, Aarhus Universitet
Espen Solberg, NIFU
Susanne Lehmann Sundnes, NIFU
Sverker Sörlin, KTH
Agnete Vabø, NIFU
Tor Paulson, Høgskolen i Innlandet