Kort sagt

Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning, NIFU, er 50 år

I år er det 50 år siden NAVFs utredningsinstitutt ble grunnlagt. Det er også 25 år siden forskningsinstituttet STEP ble etablert. NIFU og STEP gikk sammen og ble til NIFU STEP i 2004. Dette dobbelt-jubileet feires med en egen jubileumskonferanse på DOGA 14. juni.

Bokomslag.
Forsiden av jubileumsboka.

NIFU vil også publisere en egen bok med artikler som dekker viktige deler av instituttets virksomhet og historie. Denne kommer i forkant av konferansen.

Videre vil Forskningspolitikk  publisere et nytt nummer av Forskningspolitikk mot slutten av neste uke, der vi markerer jubileet med artikler om NIFU og STEPs historie og tekster som viser hva instituttet driver med i dag.

I dag publiserer vi de to første artiklene fra dette nummeret. Vera Schwach gir et overblikk over NIFUs historie og betydning for politikken for forskning og høyere utdanning, mens Johan Hauknes og Per Koch ser på STEPs betydning for innovasjonstenkning og innovasjonspolitikk.

Andre jubileumsrelevante artikler:

Kontor – Børs – Katedral: 50 års bidrag til en kunnskapsbasert politikk (1)

Kontor – Børs – Katedral 2: NIFU, et institutt for utredning eller forskning?

Hovedillustrasjon: MicrovOne, NIFU og Forskningspolitikk