Innovasjon

Næringsministeren kaster Argentums styreleder og det meste av styret

Næringsminister Jan Christian Vestre vil kaste hele styret til det statlige kapitalforvaltningsselskapet Argentum, så nær som én.

Argentum har som oppgave å skape et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper, gjennom å investere i aktive eierfond som finansierer små og mellomstore bedrifter.

Gitt at det ikke er lenge siden forskningsministeren kastet Forskningsrådets styre, kan det være fristende å se et mønster her. Regjeringen styrer nå det forsknings- og innovasjonspolitiske apparatet med frykt.

To observasjoner gir imidlertid ikke nok informasjon til å ende opp med en slik konklusjon. Det kan rett og slett være at næringsministeren har kommet til at styrets administrative og politiske teft har vært så dårlig utviklet at han måtte si klart ifra.

Styreleder Kjell Martin Grimeland vil bli byttet ut på generalforsamlingen 16. juni, sammen med nesten alle de andre medlemmene.

Utfordringen ligger primært i de store utbetalingene til Argentums administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn. Han har fått 135 millioner kroner fra Argentum siden han ble direktør i 2006.

Bergens Tidende skriver at av dette var 5,3 millioner kroner fastlønn og 2,55 millioner kroner bonusutbetalinger. De siste 16,7 millioner kronene kommer som utbytte fra den såkalte Bradbenken-ordningen. Denne har vært forbeholdt noen få av de ansatte.

E24 skriver at Bradbenken Partner AS investerer i de samme fondene som Argentum. 99 prosent av kapitalen investeres gjennom Argentum og én prosent gjennom Bradbenken Partner AS. Joachim Høegh-Krohn sitter på 35 prosent av A-aksjene i Bradbenken. Han får 35 prosent av utbyttet etter at staten har fått sin avkastning. Dette er mildest talt en oppsiktsvekkende blanding av roller og interesser.

– Jeg mener at den samlede ordningen verken fremstår som rimelig eller er i tråd med moderasjonslinjen denne regjeringen står for. Jeg er heller ikke fornøyd med den grad av åpenhet som er utvist, sier næringsministeren til Bergens Tidende.

Departementet har lenge bedt styret om å rydde opp i praksisen.

Foto av næringsminister Jan Christian Vestre fra NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor