Forskning

Næringslivets samarbeid med forskningsmiljøer

Av Per Koch, Forskningspolitikk

Figur
Næringslivets samarbeid med øvrige institusjoner i institutt- og universitets- og høgskolesektoren i 2015. Kilde: CRIStin/NIFU/VOSviewer. Klikk på bilde for stor versjon.

Denne figuren er hentet fra siste utgave av Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer, som kan lastes ned gratis på Forskningsrådets nettsted.

Figuren gir en spennende oversikt over bedriftenes samforfatterskap med andre forskningsmiljøer i 2015. Den er basert på publiseringsdata fra det nasjonale forskningsinformasjonssystemet CRIStin og viser de 38 FoU-miljøene som har flere enn 10 sampubliseringer med bedrifter.

Vær oppmerksom på at samspillet mellom bedrifter og norske forskningsinstitiusjoner er langt mer omfattende enn det disse tallene forteller oss. Mye av samarbeidet foregår uten sampublisering eller felles forskning.

I rapporten Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, viste Taran Thune, Magnus Gulbrandsen og Per O. Aamodt at svært mye av samarbeidet ikke ble fanget opp av tradisjonelle indikatorer. Rapporten var  basert på en spørreundersøkelse blant 4400 av de vitenskapelig ansatte som arbeider med forskning, undervisning og faglige lederoppgaver ved de offentlige universiteter og høgskoler i Norge.

Figuren under er basert på denne undersøkelsen.

Figur
Figur som viser samarbeidet mellom universitets- og høgskoleforskere og samfunnet for øvrig, ved Taran Thune & Magnus Gulbrandsen. Klikk på figur for større versjon.

Takk til Kristoffer Rørstad på NIFU for sampubliseringsfigur.