Innovasjon

Kvinnelig entreprenørskap i Norge – status mars 2019

Det er svært sammensatte årsaker til at færre kvinner enn menn velger å starte og utvikle eget selskap. Det handler om tradisjon og kultur. Om oppvekst, utdanning og sosial status. Selvtillit og holdning til risiko. Om foreldre er entreprenører. Svært viktig er dessuten eksponering mot innovasjon i oppveksten, viser en rapport om kvinnelig entreprenørskap som ble presentert av Menon på Innovasjon Norges Female Entrepreneur-arrangement 8. mars 2019.

Av Astrid Langeland, spesialrådgiver, Innovasjon Norge

Norge trenger flere gründere som vil starte selskaper som kan vokse, skape arbeidsplasser og utvikle samfunnet i en bærekraftig retning. Nesten like mange kvinner som menn ønsker å bli gründere. Likevel er bare 30 prosent av gründerne i Norge kvinner.

Langt flere kvinner enn menn forsvinner på veien

På veien fra drømmen om entreprenørskap til etablering av bedrifter med vekst og høy verdiskaping er tallenes tale klar. Figuren nedenfor gir en god beskrivelse av kjønnsdimensjonen i entreprenørskapsaktiviteten her i landet.  På veien fra idé til bedrift med høyt vekstpotensial faller de aller fleste entreprenørene av, men langt flere kvinner enn menn forsvinner på denne veien.

Figur

Kvinneandel på veien mot etablering av en vekstbedrift: Kilder. Grünfeld med flere (2015), BRreg, SSB og NVCA. Fra rapporten Kvinnelig entreprenørskap i Norge, Innovasjon Norge og Menon

Rapporten skiller mellom egenskaper ved oppstarten og personlige kjennetegn ved entreprenører på den ene siden, og sosial interaksjon som drivkraft for kvinnelig entreprenørskap på den andre siden.

En lang rekke personlige egenskaper ut over kjønn har betydning for sannsynligheten for at et individ starter opp egen virksomhet, slik som utdanning, inntekt, formue, bosted etc, men et interessant funn i denne oversikten er hvordan sosial interaksjon påvirker kvinners entreprenørskap og innovasjonsaktivitet.

Nyere studier viser at eksponering mot innovasjon i løpet av barndommen har en signifikant effekt på barns tilbøyelighet til å bli innovatør. Disse eksponeringseffektene er særlig sterke for jenter.

Gode kvinnelige rollemodeller

For å løfte frem gode rollemodeller og inspirere flere kvinner til å starte bedrifter som vokser og skaper verdier, har Innovasjon Norge sammen med Nærings- og fiskeridepartementet i ti år delt ut prisen for årets kvinnelige entreprenør:  Female Entrepreneur. Disse driftige forretningskvinnene – som har banet vei, som har fulgt drømmen, satset stort og utviklet nyskapende oppstartsbedrifter – er alle presentert i Magasinet Female Entrepreneur 2009–2019.

Disse gründerne er alle bevis på at kvinner ikke bare kan, men også går foran. De har sett forretningsmuligheter, utviklet ideer og bygget selskaper i globale markeder. Mange har jobbet i mannsdominerte bransjer. Ingen av dem fremhever at det å være kvinne har vært et hinder, men legger vekt på at kunnskap gir respekt og fremgang.

Fremtidens muligheter sitter i hodet

Unge kvinner trenger rollemodeller som viser vei og fremtidsbilder, som viser at det er mulig å satse på entreprenørskap. Fremtidsdialoger med unge etter en metode utviklet av Riel Miller i Unesco viser at de forventer seg enda større grad av  likestilling mellom kvinner og menn i fremtiden. Men de tror at grunnlaget for endring starter tidlig i barndom og utdanningsløp.

 

Fra arrangementet for årets kvinnelige gründer 8.. mars 2019
Fra arrangementet for årets kvinnelige gründer 2019. Foto: Charlotte Wiig

10 entreprenører som har vunnet Innovasjon Norges pris for årets kvinnelige gründer

Innovasjon Norge kåret årets kvinnelige gründer for tiende gang. Her er alle vinnerne:

  • 2019: Sigrun Syverud med bedriften FJONG Norge AS (bilde på toppen av siden)
  • 2018: Grete Sønsteby med bedriften N2 Agri
  • 2017: Nuria Espallargas med bedriften Seram Coatings
  • 2016: Kathrine Molvik med bedriften FeC AS
  • 2014: Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnessen Busch med bedriften SALT Lofoten AS
  • 2013: Ragnhild Wik & Linda Walsøe med bedriften Wik & Walsøe AS
  • 2012: Siri Skøien med bedriften Comlight AS
  • 2011: Silje Vallestad med bedriften Bipper Communications AS
  • 2010: Elisabet Norderup Michelson med bedriften Elmico AS
  • 2009: Gry Cecilie Sydhagen med bedriften Metizoft AS

Mer om vinnerne i  rapporten Female Entrepreneur 2009 – 2019

Hovedfoto: Sigrun Syverud, årets kvinnelige gründer i 2019. Foto: Charlotte Wiig, Innovasjon Norge