Kort sagt

Grønt taktskifte innen norsk forskning

Det ble forsket for knapt 10 mrd. NOK innen energi i 2017 (2017-priser). Petroleum  var i nedgang, men fortsatt størst, med 5,2 mrd. De senere år har fornybar energi og energieffektivisering økt markant, og i 2017 ble det forsket for 4,3 mrd. NOK. Fortsetter utviklingen, vil det være tale om et taktskifte innen norsk energiforskning.

Michael Spjelkavik Mark, forskningsleder, NIFU

Figur

Innenfor energiområdet går petroleumsforskning tilbake og er i faste priser på laveste nivå de siste 10 årene. Forskning innen grønn energi går derimot frem og er på det høyeste nivået i samme periode.

Det er næringslivet som sammen med instituttsektoren holder igjen med forskning innen petroleum og er årsak til nedgangen fra 2013 til i dag. Næringslivet driver veksten innen grønn forskning sammen med UoH-sektoren. Fra 2013 til 2017 mer enn dobler næringslivet sine investeringer, og UoH-sektoren øker sine investeringer med 67 prosent, alt målt i faste priser. Også instituttsektoren øker sine investeringer, men i mer beskjedent tempo med 13 prosent fra 2013 til 2017.

Foto Sorbyphoto