Høyere utdanning

Berit Kjeldstad om Covid-19 og den digitale revolusjonen i universitets- og høgskolesektoren

Filibuster  snakker med prorektor ved NTNU, Berit Kjeldstad, om Covid-19, digitalisering og universitetenes og høgskolenes fremtid.

Universitets- og høgskolesektoren måtte snu seg om på noen få dager da Koronaen kom. Heldigvis hadde både Norge og sektoren en god utbygd digital infrastruktur og det har derfor vært lettere her enn i mange andre land å sikre undervisning og forskning i en tid med fysisk distanse og  isolasjon. Men det betyr ikke at det har vært lett.

Hva  vil dette bety for fremtidens forskning, undervisning og læring? Vil vi ende opp der vi var, eller vil det vi har lært i løpet av disse månedene endre den måten vi både underviser og lærer på, også etter pandemien?

Susanne og Per Koch snakket med  prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, om hva universitetet har gjort så langt når det gjelder den digitale håndteringen av Covid-19  og hva hun tror kommer til å skje nå.

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS

Alternativt: Lytt til episoden over på YouTube:

Foto av Berit Kjeldstad:  Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet