Høyere utdanning

Arne Benjaminsen går fra Nærings- og fiskeridepartementet til Universitetet i Oslo

Assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Arne Benjaminsen, blir ny universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere vært universitetsdirektør ved det som da var Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør i det tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

–  Med Arne Benjaminsen får UiO en universitetsdirektør med omfattende erfaring fra departementene, som har hatt samme stilling i Tromsø. UiO er en kompleks kunnskapsorganisasjon, og rollen som universitetsdirektør krever omfattende erfaring med forvaltning og administrasjon, sier rektor Svein Stølen.

Benjaminsen tiltrer stillingen den 15. februar neste år.