Forskning

Svensk politikk for høyere utdanning i ulage?

I en rapport fra september i år med tittelen «Universitets- och högskolepolitiken – avsikter och konsekvenser för de nya lärosätena» ble svensk universitets- og høgskolepolitikk kritisert for å være «exklusivt inriktad på villkoren för de äldre universiteten», mens høyskolene og de nye universitetene utarmes, i klemme «mellan forskningspolitikens inriktning mot koncentration och utbildningspolitikens inriktning mot studentefterfrågan och kvalitetssäkring».  Rapporten er utgangspunkt for to kommentarartikler om svensk politikk for høyere utdanning. 
 
Vem ska göra vad i svensk högskola?
Svensk politikk for høyere utdanning – hvor er de nye ideene?