Forskning

Store samfunnsutfordringer utfordrer forskningspolitikken

EGIL KALLERUD, FORSKNINGSPOLITIKK

På de følgende sider i dette nummeret av Forskningspolitikk publiserer vi bidrag som belyser hvordan høye ambisjoner om at forskning  og innovasjon skal bidra til å løse de såkalt «store samfunnsutfordringene» har endret forsknings- og innovasjonspolitikken. Innledningsvis sies det litt om hvordan ideen har vokst fram i internasjonal forsknings- og innovasjonspolitisk debatt i løpet av de siste 10-15 årene. Den umiddelbare foranledningen til å ta temaet bredt opp er to større konferanser som nylig er avholdt i Lund og Oslo; Forskningspolitikk var til stede på begge og har noen observasjoner og refleksjoner fra dem. Lund-konferansens tittel, «Lund revisited», viser til den såkalte Lund Declaration fra 2009 («Europe must focus on the Grand Challenges of our time») som i sterk grad bidro til at EUs forsknings- og innovasjonspolitikk har fått en sterk «utfordringsdrevet» komponent. I tilknytning til denne konferansen ble det lagt fram en revidert utgave av deklarasjonen. Oslo-konferansen ble arrangert av Norges forskningsråd, i regi av rådets forskningsprogram for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken (FORINNPOL). Dagsorden for konferansen ble satt med et innlegg fra 2014 skrevet av to europeiske forskere, Arie Rip og Stefan Kuhlmann; Forskningspolitikk publiserte innlegget i forrige nummer. De samme to forskerne var også sentrale i gjennomføringen av konferansen – Kuhlmann som konferansens «keynote speaker», mens de i fellesskap skrev en liten rapport basert på intervjuer med utvalgte aktører i norsk forskning og innovasjon om «Grand societal and economic challenges: A challenge for the Norwegian knowledge and innovation system». På grunnlag av denne har de to også skrevet en kortfattet «opinion piece», som vi publiserer i dette nummer. Forskningspolitikk benyttet dessuten anledningen til å snakke nærmere med Kuhlmann og Jakob Edler, sistnevnte en annen sentral europeisk forsker innenfor forsknings- og innovasjonspolitikk som hadde innlegg på konferansen. Samlet viser materialet noe av spennet, og spriket, i europeisk og nordisk debatt om utfordringsdrevet forsknings- og innovasjonspolitikk.