Forskning

Statsministeren arrangerer toppmøte om forskning, høyere utdanning og ny teknologi

Årets toppmøte om forskning og høyere utdanning ser på hvordan forskning og innovasjon kan bidra til kompetanse og løsninger basert på digitalisering og ny teknologi.

Hege Skryseth
Hege Skryseth fra Kongsberggruppen innleder på toppmøtet (foto: Kongsberg)

Per Koch, Forskningspolitikk

Arrangementet finner sted den 2. februar. Statsministeren inviterer. Finansministeren, forsknings- og høyereutdanningsministeren, samferdselsministeren og næringsministeren blir med.

Deltakerne kommer fra akademia, samfunnsliv og næringsliv, og ideen er å få relevante innspill til den reviderte Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024.

Temaet er mennesker og teknologi. Kunnskapsdepartementet nevner at et av spørsmålene som skal diskuteres er hvordan den enkelte skal utnytte mulighetene som ligger i teknologi.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor statsministeren vil se på dette spørsmålet nå. Vi står midt opp i en teknologibølge dominert av digitalisering og automatisering, og myndigheter verden over strever med å forstå og håndtere de sosiale og kulturelle konsekvensene av disse endringene.

EU-kommisjonen er for eksempel svært bekymret over de effekten digitalisering og automatisering vil ha på sysselsettingen og med det sosial inkludering og stabilitet. I løpet av det siste året er det blitt urovekkende klart at sosiale medier er mer enn verktøy for fordomsfri diskusjon og deling av kattebilder. Facebook og twitter er blitt våpen i kampen om demokratiets sjel.

Men det betyr også at forholdet mellom mennesker og teknologi ikke kan reduseres til et spørsmål om kreativ bruk av ny teknologi, i den forstand at i teknologen ligger løsningene på alle fremtidens utfordringer. Teknologien bidrar også til å skape nye utfordringer. Dette krever et helhetlig og strategisk blikk på samspillet mellom teknologi og samfunn, forskning og innovasjon.

Det betyr også at dette ikke bør være et toppmøte om forskning og høyere utdanning, slik Kunnskapsdepartementet skriver, men et toppmøte om forskning, høyere utdanning, innovasjon og sosial endring.

Årets innledere er Camilla Tepfers partner i  inFuture,  Morten Dæhlen, professor i informatikk og dekan ved det matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og Hege Skryseth, leder av Kongsberg Digital. Dette er mennesker som burde kunne fange opp kompleksiteten i forholdet mellom digitalisering og samfunnsutvikling.

Les Forskningspolitikks dekning av toppmøtet om forskning og digitalisering her.