Forskning

Riksrevisjonen mener flere KD-støttede forskningsselskaper bruker tilskuddsmidler til å bygge opp egenkapital

Khrono rapporterer at Riksrevisjonen mener flere såkalte statseide forskningsselskaper under Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd bruker tilskuddsmidler til å bygge opp egenkapital. Dette er i strid med EØS-avtalen, hevder Per Kristian Foss og hans kolleger.

Riksrevisjonen har sett på 16 statlige selskaper som driver med forskning og mener at i perioden 2011 til 2015 har 12 av dem bygd opp egenkapitalen. Dette gjaldt også for de fem der tilskuddene utgjorde den høyeste prosenten av inntektene.

Disse fem er  Prekubator TTO ved Unviersitetet i Stavanger, NSD (Norsk senter for forsknignsdata, eid av Kunnskapsdepartementet), NTNU Samfunnsforskning, TTO Nordland og Simula (eid av Kunnskapsdepartementet).

Riksrevisjonen skriver i sin pressemelding:

«Undersøkelsen viser at tilskuddsmidler har bidratt til å øke mange av selskapenes egenkapital. For flere selskaper er egenkapitaløkningen fra 2011 til 2015 så stor at det ikke er sannsynlig at overskuddet bare kan stamme fra marginene i selskapenes konkurranseutsatte virksomhet. Videre viser analyser av Forskningsrådets oversikt over timesatser som benyttes for beregning av tilskudd, at timesatsene gir en overdekning av selskapenes indirekte prosjektkostnader. I tillegg er regelverket uklart om hvilke utgifter som kan klassifiseres som andre driftskostnader. Etter Riksrevisjonens vurdering er en oppbygging av egenkapital med tilskuddsmidler ikke i samsvar med forutsetningene for tildelingen av midlene.»

Både Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd (som forvalter midlene) er kritiske til Riksrevisjonens påstander.

«Etter departementets vurdering kan det stilles spørsmål ved grunnlaget for å trekke så generelle og vidtgående konklusjoner som Riksrevisjonen gjør i sitt saksframlegg med hensyn til oppbygging av egenkapitalen», skriver Kunnskapsdepartementet i sitt tilsvar til Riksrevisjonen.

Avdelingsdirektør i Seksjon for vitenskap i Norges forskningsråd, Christen Krogh, sier til Khrono at han støtter departementets konklusjon, men at rådet vil foreta sin egen analyse av timesatser og egenkapital.

Khrono har mer om saken. 

Hovedbilde: Riksrevisor Per-Kristian Foss (foto: Magnus Fröderberg)