Forskning

Representanter for petroleumsindustrien forsøker å gi Innovasjon Norge-sjefen munnkurv

Representanter fra olje- og gassindustrien forsøker å stoppe Anita Krohn Traaseth fra å problematiskere næringens rolle gjennom klagebrev til Innovasjon Norges styreleder.

Oljetønner med norsk flagg
Illustrasjon: Bet Noire

Av Per Koch, Forskningspolitikk

Knut Petter Rønne i Dagens Perspektiv presenterer et oppsiktsvekkende brev fra Kirstin Færøvik, styreleder i Norsk olje og gass, og  Ann-Christin Andersen, styreleder i Norsk Industri Olje og gass, til styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge.

De uttrykker at de er «sterkt bekymret for det negative inntrykket administrerende direkt Anita Krohn Traaseth har etterlatt seg i den siste tiden i det offentlige rom når det gjelder olje- og gassindustrien.»

I brevet gjør ikke avsenderne rede for akkurat hva der er Krohn Traaseth har sagt eller hvorfor det er så problematisk.

De kommer i stedet med selvfølgelige observasjoner om hvordan den innovative norske olje- og gassnæringen har bidratt til verdiskaping og sysselsetting og at den har en fremtid i mange tiår fremover.

De insinuerer med andre ord at Innovasjon Norge-lederen mener det motsatte.

(Full disclosure: Jeg har tidligere arbeidet med Drømmeløfts-prosessen i Innovasjon Norge og kjenner derfor godt til  hva Innovasjon Norge og Anita Krohn Traaseth har sagt om saken. )

Innovasjon Norge om omstilling i norsk økonomi

Innovasjon Norge har gjentatte ganger påpekt at kombinasjonen av fallende olje- og gasspriser, produksjonsnedgang og klimaskiftets krav om rene energiformer tilsier at Norge må omstille økonomien til en fremtid uten olje og gass. Innovasjon Norge har argumentert for at dette er nødvendig for å sikre både fremtidige eksportinntekter og klima og miljø.

Det burde  ikke være noe spesielt radikalt i noe av dette. Bedrifter som jobber med olje og gass kan fortsatt få støtte fra Innovasjon Norge.

Paradokset: Klimaledende CO2-produsent

Krohn Traaseth har imidlertid evnen til å uttrykke det selvfølgelige på en fargerik og fengende måte som får folk til å forstå alvoret i situasjonen. I en kronikk i Aftenposten 17. oktober,  «Slik kan Norge komme ut av strutseposisjonen og inn i ledertrøya», viser hun til New York Times’ artikkel om paradokset i at Norge er både klimaleder og oljegigant.

Krohn Traaseth stiller det opplagte spørsmålet:

«Hvordan kan Norge rakrygget bli verdensleder for ren energi og gå i bresjen for FNs bærekraftsmål, og samtidig være en stor eksportør av CO₂?»

Hun konkluderer med at «Å innta en defensiv ‘strutseposisjon’ og håpe at disse troverdighetsspørsmålene fra andre land går over» ikke er bærekraftig.

I kronikken foreslår hun at nordmenn må forklare verden at Norge er i omstilling og hva dette innebærer. Hun mener Statoil bør bli spydspiss for internasjonalt omdømme som klimaleder og at «at nasjonal næringslivspresse skriver mer om utviklingen som skjer både i underleverandørleddet i norsk oljenæring og hos oljebedriftene selv.»

Hun presenterer med andre ord norsk olje- og gassindustri som en sentral bidragsyter i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Går bakveien

I likhet med Forskningsrådet skal Innovasjon Norge være en møteplass for debatt og en innovasjonspolitisk rådgiver for regjering og samfunn. Brevet fra de to styrelederne kan tyde på at de forsøker å stoppe Innovasjon Norges leder fra å uttale seg, bakveien, via Innovasjon Norges styreleder Per Otto Dyb.

Det er liten grunn til å tro at det kommer til å virke.

Anita Krohn Traaseth
Anita Krohn Traaseth vil ha debatt om Norge, olje og klima (foto: Innovasjon Norge)

Brevet kan imidlertid slå kraftig tilbake. Nå ser det ut som om representanter for olje- og gassindustrien prøver å legge lokk på en debatt Norge må ta, både av hensyn til egen økonomi, landets omdømme og verdens fremtid.

Kristin Færøvik er leder for den norske delen av Lundin Petroleum, et svensk selskap med letebrønner i Barentshavet. Ann-Christin Andersen er Chief Digital Officer  i TechnipFMC Oil&Gas (tidligere FMC Kongsberg Subsea). Begge er ledere i selskaper som kan tape stort på redusert leting og utvinning av olje og gass på den norske sokkelen.

«Det er mulig norsk olje- og gassindustri har noen av verdens beste ingeniører,» skriver Knut Petter Rønne i Dagens Perspektiv.

«Men de har en del å gå på når det gjelder kommunikatorer.»

Dagens Perspektiv har mer: «Innovativ oljebransje​, Ordskifte via brev