Forskning

Rektoratet ved UiO vil begrense UHRs rolle som UH-sektorens høringsinstans

På Universitetet i Oslos rektorblogg argumenterer rektoratet at Universitets- og høgskolerådet  ikke lenger bør være sektorens høringsinstans i saker der det er stor uenighet blant medlemmene.

Rektoratet UiO
Rektor Svein Stølen, Prorektor Gro Bjørnerud Mo, Viserektor Åse Gornitzka, Viserektor Per Morten Sandset (foto: UiO)

Utgangspunktet er ifølge forfatterne  at det ofte er motstridende interesser mellom de ulike institusjonene i UHR:

«Dette gjelder særlig saker som omhandler finansiering eller mer overordnede strategiske og politiske planer. I slike tilfeller mener UiO at institusjonens synspunkter best kan fremmes fra hver enkelt institusjon.»

De nevner saker som statsbudsjettet, sektorens finansieringsmodell, faglig profil, balanse mellom grunnforskning og anvendt forskning samt den aktuelle problemstillingen knyttet til humanoria og samfunnsfagenes rolle i den reviderte langtidsplanen for forskning og utdanning.
Universitetet i Oslo til ta opp saken på UHRs representantskapsmøte ved Høgskolen i Innlandet 15. og 16. november.
Les hele bloggposten her.