Forskning

OECD har lagt frem nytt Science, Technology and Industry Scoreboard

OECD har lagt frem en ny utgave av sitt flaggskip for statistikk om forskning og innovasjon, Science, Technology and Industry Scoreboard.

Rapporten inneholder rundt 200 indikatorer og dekker over 40 land.

Digitalisering og roboter

Årets utgave ser spesielt på digitaliseringen av økonomen, automatisering av produksjon og behovet for livslang læring og omstilling.Rapport-omslag

Av momenter som trekkes frem:

Kina, Taiwan (som av diplomatiske årsaker omtalt som Kinesisk Taipei i rapporten), Japan, Korea og USA står for 70 til 100 prosent av de raskest voksende nye IKT teknologiene i perioden 2012 til 2015, målt i antall patenter.

Korea og Japan er ledende når det gjelder bruk av roboter.

Internett-kommuniasjon mellom maskiner, sensorer og husholdningsgjenstander tar av. Kina har flest SIM-kort i verden med 228 millioner abonnementer. Landet står for 44 prosent av de globale maskin til maskin-koblingene. USA, Frankrike og Storbritannia leder når det gjelder SIM-kort per pensjon.

OECD om Norge

OECD viser til at norsk næringsliv har relativt liten FoU-intensitet, men påpeker at dette i hovedsak skyldes næringslivsstrukturen. Kompenserer du for dette ligger norsk næringsliv over OECD-gjennomsnittet.

OECD viser til at Norge, i likhet med de andre nordiske landene, er gode på avansert bruk av IKT. Over 97 prosent av nordmennene brukte Internet i 2016, opp fra 81 prosent i 2006.

OECD påpeker videre at Norge har mange forskere per innbygger — forskere som samarbeider godt internasjonalt og som kan vise til høye siteringsrater.

OECD har  merket seg at landet vårt tiltrekker  seg flere «vitenskapelige forfattere» enn det mister.

Rapporten viser også til de høye offentlige bevilgningene til forskning og utvikling i Norge. Disse økte med 34 prosent fra 2008 til 2016.

Rapporten er tilgjengelig som PDF her. 

Hovedpunkter om Norge og norsk økonomi.

Næringslivets FoU-innsats, justert for næringsstruktur.
Næringslivets FoU-innsats, justert for næringsstruktur.