Forskning

Nedgang i antall stipendiater

Antall doktorgradsstipendiater ved landets universiteter, høgskoler og universitetssykehus har gått ned fra 5 200 i 2011 til i underkant av 5 000 i 2012. Det er primært antall stipendiater finansiert av Norges forskningsråd som synker.
HEBE GUNNES, SENIORRÅDGIVER, NIFU
hebe.gunnes@nifu.no

Norske myndigheter satset sterkt på forskerutdanning på begynnelsen av 2000-tallet og satte som mål at tallet på doktorgradsstipendiater skulle øke til 5 000 innen 2007. Dette målet ble innfridd. Antall stipendiater vokste deretter frem til 2009, før det stagnerte og gikk ned fra 2011 til 2012. Regjeringen har ikke bevilget midler til nye stipendiatstillinger etter 2009. Norges forskningsråd finansierte i 2009 1 660 doktorgradsstipendiater i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Deretter har antallet gått jevnt nedover, til det i 2012 var 1 300 forskningsrådsfinansierte stipendiater. Antall stipendiater finansiert av lærestedene økte frem til 2011, men også for disse var det en nedgang til 2012. Antall postdoktorstillinger i universitets- og høgskolesektoren har økt jevnt fra 2007 til 2012. Det har også vært vekst i antall forskere (forskere tilknyttet prosjekt ved universiteter og høgskoler; forskerstillinger ved universitetssykehusene). Også antall professorer har økt jevnt i perioden 2007-2012, og fra 2010 har det vært flere professorer enn førsteamanuenser.
Fig_side 24