Forskning

Kraftige kutt i forskningsbevilgningene i Trumps første budsjettforslag

Med budsjettplanen som president Donald Trump la fram 16. mars, begynner konsekvensene av hans presidentskap for amerikansk forskning å avtegne seg. Det er svært dårlig nytt for mange forsknings- og forskningstunge institusjoner og organer. Som ventet går det hardt ut over Environmental Protection Agency (EPA), hvor det foreslås et budsjettkutt på mer enn 30 prosent for institusjonen som helhet og nesten en halvering av forskningsbudsjettet.

National Institutes of Health (NIH) foreslås kuttet med 18 prosent, under henvisning til «mission creep». Et forskningstungt departement som Department of Energy (DOE) kan få et budsjettkutt på 6 prosent, noe som kan føre til at Advanced Research Projects Agency-Energy, som finansierer høyrisikoforskning, kan bli helt utradert og at dets Office of Science får et budsjett som er 20 prosent lavere enn i dag. Kommentatorer mener at forslaget innebærer at klimaforskning og -observasjon samlet kan få et kutt på 20 prosent. Romfartsorganisasjonen NASA kuttes ikke, men pålegges å omprioritere; de skal fokusere mer på «deep-space Exploration rather than Earth-centric research». National Science Foundation (NSF) er overraskende nok ikke nevnt i den foreløpige budsjettplanen overhodet.

Det dreier seg om en første «blueprint» av budsjettforslaget for 2018, det fullstendige forslaget blir lagt fram senere på våren. Det er ganske åpent i hvilken grad Trump vil få Kongressen med på sine drastiske kuttforslag, også sentrale republikanere har gitt uttrykk for skepsis til å gå så hardt til verks.

Kilde: US science agencies face deep cuts in Trump budget, Nature 16. Mars 2017, http:/go.nature. com/2n2Czcm