Forskning

Iselin Nybø blir ny minister for forskning og høyere utdanning

Iselin Nybø fra Venstre blir ny statsråd for høyere utdanning og forskning. 
Den nye blågrønne regjeringen følger i den rødgrønne regjeringens fotspor. Slik Kunnskapsdepartementet i sin tid var delt mellom Kristin Halvorsen og Tora Aasland, deles det nå mellom Iselin Nybø og Jan Tore Sanner. Den viktigste forskjellen er at Nybø og Sanner kommer fra forskjellige partier.
Av Per Koch, Forskningspolitikk

Politisk karriere

Iselin Nybø er 36 år gammel fra Randaberg i Rogaland. Hun er utdannet jurist og har permisjon fra stilling som advokat hos Simonsen, Vogt & Wiig i Stavanger.

Hun startet sin politiske karriere i Rogaland, og var blant annet bystyremedlem og formannskapsmedlem i Stavanger. Hun har vært leder av Rogaland Venstre og medlem av sentralstyret i Venstre.

Iselin Nybø
Iselin Nybø (foto: Mari Halvorsen CC)

I 2013–2017 var hun første nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Som stortingsrepresentant var hun spesielt opptatt av høyere utdanning og kompetanse i skole og barnehage.

Hun stod også sentralt i utformingen av nærpolitireformen og har vært opptatt av justispolitikk og personvern. Hun arbeidet blant annet for å stoppe forslaget om å åpne for generell bevæpning i politiet.

Kunnskapspolitikk

I valgkampen argumenterte hun blant annet for økt studiestøtte, økt fokus på undervisning i akademia, flere og sterkere toppforskningsmiljøer,  betydningen av fri forskning, og mer tilgjengelig forskning, og forskningens betydning for å løse store utfordringer.

Hun har sagt at «uansett hva spørsmålet er, så er faktisk svaret kunnskap.»

Uttalelsene hennes speiler naturlig nok Venstres partiprogram som sier at partiets viktigste mål for forskning og høyere utdanning er

  • å stimulere til forskning i verdensklasse
  • å øke undervisningskvaliteten på utdanningsinstitusjonene
  • å sikre studentene et godt studentliv
  • legge til rette for mer forskning og innovasjon i næringslivet

 

Internasjonal orientering

Studier i utlandet har nok bidratt til hennes sterke vektlegging av internasjonalt samarbeid. I en samtale med Stavanger Aftenblad uttrykte hun at for henne handlet ikke norske verdier om  «brunost, dusjing etter gymtimen eller om alle ser samme barne-tv.»

«For meg handler norske verdier om at vi som land må løfte blikket og se ut over våre egne landegrenser. Vi må samarbeide med Europa og verden når det gjelder de store utfordringene som ligger foran oss, som klimaendringene og flykningproblematikken. Vi skal ikke være et land som har nok med oss selv, vi skal være et land som vender oss utover og er med på å ta det ansvaret som ligger på oss.»

I samme intervju kommer det faktisk frem at hun har  drømt om kunnskapsministerposten, men at  Trine Skei Grande ville få den om Venstre gikk inn i regjering. Der tok hun feil.

«Et snålt menneske»

Per Inge Torkelsen omtalte henne i et intervju som «et snålt menneske», hvilket helt klart var en kjærlighetserklæring:

«Snålt fordi hu egentligt alltid gjør alt rektigt, og itte bogå. Og fordi hu ligavel skille seg kraftigt ud, på någen områder. 32 år, fra bedehusmiljøet på Randaberg. Kristen avholdsdama som leve i synd samen med Eivind Enoksen. Går i kjerkå te påske og jul, og påstår, som mange avholdsfolk, at hu har smakt litt vin (‘men aldri drukket tesvarande et glass’), men lige det ikkje. Litt redde for å skilla seg ud, men gjør det ligavel.»

Jan Tore Sanner, tidligere kommunal- og moderniseringsminister, får ansvar for resten av utdanningssystemet. Han får også ansvar for integreringspolitikken. Sanner tar over statssekretær Bjørn Haugstad, som inntil nå har fokusert på politikken for forskning og høyere utdanning.

Torbjørn Røe Isaksen går over til Nærings- og fiskeridepartementet, der han også får hovedansvaret for regjeringens næringsrettede innovasjonspolitikk. Det er et presserende behov for en bedre koordinering av forsknings- og innovasjonspolitikken på regjeringsnivå, så Nybø og Røe Isaksen vil ha mye å snakke om.

Se også: «Den blågrønne regjeringsplattformen med klar melding om forskning og innovasjon«