Forskning

Hvordan gikk det med Nycomeds forskning?

Ved midten av nittitallet bidro Nycomed AS med opp mot atten prosent av den vitenskapelige produksjonen fra norsk næringsliv. Nå er andelen nede i to prosent for arvtakeren GE Healthcare. Hva har skjedd?
GUNNAR SIVERTSEN, FORSKER, NIFU
gunnar.sivertsen@nifu.no
Før fikk forskningen ved Nycomed mye  oppmerksomhet i norsk forskningspolitikk. Den resulterte i en verdenssuksess, det ikke-ioniske kontrastmiddelet «Omnipaque», som har dominert markedet på grunn av få bivirkninger. Nycomed har dessuten generelt vært viktig for det som Norge har kunnet vise til av legemiddelforskning.
Nycomeds historie går tilbake til 1874, da farmasøyten Morten Nygaard dannet Nygaard & Co., senere Nycomed. I figur 1 ser vi at Nycomeds andel av den vitenskapelige produksjonen i norsk næringsliv hadde en markant økning fra begynnelsen av nittitallet. Men andelen går tilbake etter 1997. Da dannet Nycomed fra Norge og Amersham fra England Nycomed Amersham – som noen år senere skiftet navn til Amersham Health. I 2004 ble dette firmaet kjøpt av General Electric, verdens tredje største selskap, og den nye enheten ble kalt GE Healthcare AS. Siden 2004 har dette firmaets vitenskapelige produksjon i Norge stabilisert seg på et svært lavt nivå.
Norge er likevel ett av de seks landene som bidrar mest til firmaets forskning. Men andelen er synkende, sammenlignet med de andre landene, som vist i figur 2. Tendensen ser ut til å være at USA, England og Canada overtar en forskning som før foregikk i Norge.

GSivertsens-tabeller

Figur 1 og 2: Norsk næringsliv bidrar med omtrent 7 prosent av den vitenskapelige produksjonen fra Norge hvis vi måler den som artikler i ISI Web of Science. I 2011 utgjorde dette 756 artikler. Mens figur 1 er basert på en beregning av Nycomed og arvtakernes prosentandel av næringslivets artikler, er figur 2 basert på søk i ISI Web of Science etter artikler over hele verden fra GE Healthcare. Her er artiklene oppgitt i antall pr. år.