Forskning

Forskningsrådskonferanse ser på samarbeid på tvers i forskning og innovasjonspolitikk

Den 1. mars arrangerer Norges forskningsråd en egen konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken. I den forbindelse utgir Forskningspolitikk et eget temanummer som ser på samarbeid på tvers i både forskning og innovasjon og forsknings- og innovasjonspolitikk.

Mariana Mazzucato
Professor Mariana Mazzucato (foto: AlexTaffetani CC)

Per Koch, Forskningspolitikk
Blant innlederne finner vi:
Mariana Mazzucato,  som vil se på hvordan avkastning og risiko kan fordeles  mellom offentlige og private aktører. Mazzucato er kjent som en myteknuser på det innovasjonspolitiske området, blant annet gjennom sin fremheving av offentlige investeringers betydning for radikal innovasjon.
Jack Stilgoe presenterer et rammeverk for ansvarlig innovasjon og gir sine vurderinger av hvordan allmenhet og forskere kan samarbeide på en bedre måte. Han er blant annet kjent for sin kritiske holdning til ideen om at fremragende forskning løser samfunnsutfordringer helt av seg selv.
Sir Mark Wahlport vil presentere det nye samlede britiske forsknings- og innovasjonsrådet som blir etablert i april i år. UK Research and Innovation vil forener syv eksisterende forskningsråd, Innovate UK og Research England.
Technopolis har analysert norsk tverrfaglig forskning og Anoushka Davé legger frem resultatene på konferansen.
Det vil også bli debatt om de siste OECD-analysene svensk, norsk og finsk innovasjon og innovasjonspolitikk.
Forskningspolitikk er åpen for innlegg til temanummeret som legges frem på konferansen. Ta kontakt med redaktøren (per.koch@nifu.no).