Forskning

Forskerutdannede – hvor er de?

Over 80 prosent av landets forskere med doktorgrad var i 2015 tilsatt ved forskningsmiljøer i offentlig sektor, det vil si universiteter, høgskoler, helseforetak eller offentlig rettede forskningsinstitutter.

Av forskerne med doktorgrad som var tilsatt i privat sektor, utgjorde forskere ved næringsrettede forskningsinstitutter i instituttsektoren nær halvparten. Til sammen en fjerdedel av forskerne med doktorgrad var tilsatt i instituttsektoren.

Hebe Gunness, seniorrådgiver, NIFU

44_NY (002)