Forskning

Et økende antall forskere i rekrutteringsstillinger går til privat sektor

85 prosent av forskerne i rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater og vitenskapelige assistenter) fortsetter i universitets- og høgskolesektoren etter endt rekrutteringsperiode (ca. 85 prosent). Denne andelen har vært stabil i femårsperioden fra 2007 til 2011, varierende mellom 84 (2007) og 87 (2009, 2010) prosent. I gruppen som finner arbeid utenfor akademia, er det særlig antall kandidater som går til privat sektor, som har økt.

ERIC IVERSEN, FORSKER, NIFU
eric.iversen@nifu.no

Antall forskere i rekrutteringsstillinger har økt betydelig de siste årene. I 2011 var det om lag 4 600 fulltids doktorgradsstipendiater og vitenskapelige assistenter, tallet har gått opp fra 4 000 i 2007. En NIFU-studie har anslått at ca. 10 prosent av forskerne i fulltids rekrutteringsstillinger går til stillinger i andre sektorer hvert år. I perioden 2007-2011 gikk årlig om lag 4,2 prosent til privat sektor, 2 prosent til instituttsektoren og 3,2 prosent til offentlig sektor ellers. Figuren viser at antallet som går over til forskerstilling i privat sektor, har økt betydelig i perioden. 5 prosent av den årlige populasjonen i rekrutteringsstilling er registrert verken som aktive i forskerstilling eller i annet arbeid. Det kan blant annet skyldes at de har permisjon, er arbeidsledige eller har reist fra landet.

Fig. s. 32