Innovasjon

Sivas leder Espen Susegg går av – viser til bedriftskulturen

Espen Susegg har varslet styreleder om at trekker seg som administrerende direktør i Siva, Selskapet for industrivekst SF. Susegg har ledet Siva siden januar 2015. Det ser ut til at avgangen skyldes de store endringsprosessene selskapet har gått igjennom.

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet — «lillesøster» til Innovasjon Norge og Forskningsrådet på det innovasjonspolitiske området.

Siva har et spesielt ansvar for infrastrukturen for næringsrettet innovasjon. De investerer i relevant eiendom og innovasjonsselskaper, herunder inkubatorer, næringshager og (sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge) næringsklynger.

Espen Susegg
Espen Susegg under innovasjonstalen 2016 (foto: Innovasjon Norge)

Ikke lyktes i å videreutvikle bedriftskulturen godt nok

Adresseavisen har spurt Susegg om hvorfor han går av. Han sier at an ikke har «lykkes med å videreutvikle bedriftskulturen i Siva godt nok».  Dette er et sitat som også går igjen i Sivas pressemelding.

Han vil ikke svare Adressa på om det er styret som har bedt ham gå eller om han gjør det av egen fri vilje.

Sivas suksess

Etter det Forskningspolitikk har brakt på det rene kom meldingen på onsdag som en total overraskelse på de ansatte i Siva. Siva har tross alt blitt mye mer synlig på den politiske arenaen i året som gikk.

Til Adressa sier Susegg at Siva har fått mye politisk støtte det siste året. Dette har han rett i. Sivas bevilgninger har økt med  165 millioner. Støtten til den nye katapult-ordningen er et av flere tegn på at politikerne verdsetter det Siva gjør. Det er derfor enda mer overraskende at Susegg går av nå.

Slitasjeskader

Forklaringen er mest sannsynlig organisatorisk slitasje som følge av de store endringsprosessene i selskapet. Nærings- og fiskeridepartementet har etterspurt profesjonalisering og økt effektivisering, samtidig som Susegg  selv har arbeidet for å modernisere Sivas organisasjon.

Disse endringsprosessene har åpenbart vært en stor påkjenning for både ansatte og ledelse. Bedriftskultur og arbeidsmiljø har blitt satt på prøve, og det ser altså ut til at Susegg har kommet til at han ikke får til å skape den kulturen han mener Siva trenger.
Det kan jo tyde på at den nye direktøren vil møte tilsvarende utfordringer.

Ny direktør

«Espen Susegg har i sin tid som toppleder bidratt til å oppnå gode resultater for Siva og Sivas oppdragsgivere. Det er styrets oppgave å sørge for at denne positive utviklingen kan fortsette. Nå starter vi det viktige arbeidet med å rekruttere Espen Suseggs etterfølger,» sier styreleder Elisabeth Maråk Støle.

Roy Strømnes, kommunikasjonsdirektør i Siva, regner med at en konstituert direktør vil være på plass i neste uke. Han håper at en ny administrerende direktør vil være klar i løpet av våren.