Category

Forskning

Category
Forskning

Etter snaut halvannet års arbeid overleverte det såkalte Fagerbergutvalget 2. mai i år sin rapport til forskningsminister Tora Aasland (NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem).  Forskningspolitikk har i dette…

Forskning

Forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» som professor Torger Reve leder ved Handelshøyskolen BI, bygger på en modell for næringsutvikling der kunnskap og kompetanse er den sentrale drivkraften i økonomisk utvikling.…