Category

Forskning

Category
Forskning

Vi trenger kunnskap. Resultater fra forskning og innovasjon utgjør en viktig del av løsningen på de samfunnsutfordringene vi står overfor, både nasjonalt og globalt. Utdanning, forskning og innovasjon…

Forskning

Universitets- og høgskoleloven krever at all norsk høyere utdanning skal være «basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap». Nasjonalt organ for kvalitet i…