Category

Forskning

Category
Forskning

Forfatteren av dette innlegget stiller seg tvilende til at krav og prinsipper som tas som en selvfølge i aktuell forskningspolitikk, fremmer nyskapende forskning. KARL LUDVIG REICHELT, OVERLEGE DR.MED.…

Forskning

ESPEN SOLBERG, SPESIALRÅDGIVER, NIFU espen.solberg@nifu.no Med boken «Innovation, Human Capabilities and Democracy» går Reijo Miettinen langt i å sette velferdsordningene i sentrum for innovasjonssystemet. Første del av boken…

Forskning

En gjennomgang av de politiske partienes programmer for kommende stortingsperiode og av stortingskomiteens innstilling om forskningsmeldingen viser mange felles prioriteringer, få klare politiske forskjeller og lite åpenbar uenighet…

Forskning

I forskningsmeldingen argumenteres det for sterkere strategisk styring av ressursene til forskning og høyere utdanning. Målet er tydelig, men hvordan skal det gjennomføres? Forfatterne av denne kommentaren mener…