Forskning

Carlos Moedas fra Portugal er EUs nye kommisjonær for forskning, vitenskap og innovasjon

Carlos Moedas (44) fra Portugal tiltrådte 1. november i år som EUs nye kommisjonær for forskning, vitenskap og innovasjon. Han overtar etter Máire Geoghegan- Quinn og får en funksjonsperiode på fem år. Han har vært statssekretær i den portugisiske regjeringen, der han spilte en sentral rolle i forhandlingene om kriseløsninger for Portugal i forbindelse med finanskrisen. Han har ingeniørbakgrunn og det meste av sin arbeidserfaring fra finanssektoren og ellers ingen spesiell bakgrunn for å arbeide med forskning og innovasjon. Han var en av de ukontroversielle utnevnelsene i kommisjonspresident Jean-Claude Junckers nye kommisjon. Under Junckers ledelse blir kommisjonens arbeid omorganisert ved at syv visepresidenter under presidenten skal samordne på tvers av sektorene og godkjenne alle tiltak og initiativ før de legges fram i plenum. Moedas er en av 20 fagkommisjonærer og skal rapportere til fire av visepresidentene, først og fremst til visekommisjonæren for jobber, vekst, investeringerog konkurranseevne. I sitt oppnevningsbrev til Moedas sier Juncker bl.a. at han forventer «sterkere fokus på anvendt forskning, med bredere deltakelse fra privat sektor og med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter, særlig i Horisont 2020, med sikte på styrking av vårt industrielle lederskap og vår evne til å adressere samfunnsmessige utfordringer». Men han forventer at Moedas også arbeider for å støtte opp om kvaliteten på EUs forskning og vitenskap og for å styrke alle medlemsstaters forskningskapasitet og innovasjonsstrategier.