Forskning

Arne Flåøyen er ny leder i NordForsk

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur. 1. januar tok nordmannen Arne Fløyen over roret i Steinsbergsgata i Oslo.
Flåøyen er utdannet veterinær, med Ph.D. fra Veterinærhøgskolen,  og kommer nettopp fra en jobb som avdelingsdirektør i det norske Veterinærinstituttet. Han har vært medlem av Norges forskningsråds divisjonsstyre for vitenskap.

Arne Flåøyen
Arne Flåøyen (foto: Nordforsk)

Han ledet i sin tid en styringsgruppe i det som da ble kalt NOVA-universitetet (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University) og har vært Project Officer i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning, i området landbruk, mat og bioteknologi. Dette internasjonale arbeidet har tydeligvis gitt mersmak.
Til NordForsk sier han at organisasjonen kan være med på å sikre den nordiske samfunnsmodellen, «og ikke minst kan vi hjelpe våre forskere å slå igjennom på den internasjonale forskningsarenaen». 
Flåøyen mener NordForsk må anerkjennes som en tilrettelegger for godt forskningssamarbeid og ikke bli oppfattet som en konkurrent til nasjonale forskningsråd eller til EU.
Flåøyen tar over etter Gunnel Gustafsson har ledet NordForsk siden 2010.  Med Flåøyen som leder av NordForsk, er det nå nordmenn i ledelsen av begge de nordiske organisasjonene for forskning- og innovasjon.  Nordisk innovasjon, som har kontorer vegg i vegg med NordForsk, er ledet av Svein Berg.